Eğitim Sistemimiz

page

ErenlerGüneş

 

Kuruluşundan bugüne kadar, kısa zamanda büyük başarılara imza atan okulumuz; elde ettiği bu başarıyı; uyguladığı karakter eğitimi sistemiyle,  üst düzey Cambridge destekli İngilizce eğitimiyle ve gerçekleştirdiği sportif faaliyetlerle beraber akademik anlamda yapılan planlama ve programlamayla; takip ilkesine dayanan, kendine ait bir eğitim modeli geliştirerek ulaşmıştır.

Yazdır

Hizmet Tanımı ve İlkelerimiz

OKULUMUZUN HİZMET TANIMI


HİZMET: Eğitim ve öğretim faaliyetleri sonucunda hedeflenen öğrenci kalitesini sağlamak için yapılacak tüm faaliyetlerdir.

HİZMET İLKELERİMİZ
1) ÖĞRENCİ ODAKLILIK: Öğrencinin psikolojik (kişilik, algılama, inanç, motivasyon ve yenilikçilik özellikleri) ve sosyo - kültürel (kültürel yapısı, aile ve toplumdaki sosyal statü vb) yönünü hesaba katan planlamalar yaparak, eğitim içindeki esnek yapının öğrenci menfaatine katkı yapacak bir sisteme dönüştürmektir.

2) SÜREKLİ GELİŞİM: Bilim ve teknolojinin sürekli gelişmesi kalite ve verimliliğin çıtasının sürekli yükselmesine sebep olmaktadır. Okulumuz, yönetici, personel ve diğer birim çalışanları ile kalitenin artarak devam etmesi için ortak çaba göstermektedir. Her birim, kendi bünyesinde konu ile ilgili gelişmeleri takip ederek, diğer birimlerle eşgüdüm içinde çalışmaktadır. Okulumuzda ki OGYE birimi, koordinasyonu sağlamakla ilgili sorumlu birimdir.

3) TAM KATILIM: Okulumuz vizyon ve misyonunun gerçekleşmesinin öznesi olan çalışanların yönetime katılımı; yönetimin klasik fonksiyonları olan hedeflerin belirlenmesine, işlerin planlanmasına, uygulanmasına, denetlenmesine, standartlaştırılmasına ve nihayet standartların da geliştirilmesine katkıları oranında sağlanmış olmaktadır.

4) KURUM KÜLTÜRÜ: Kurum kültürü, kurumumuzda çalışanların davranışlarını yönlendiren normlar, tutumlar, davranışlar, değerler, inançlar, alışkanlıklar ve iş yapma sistemleri vb. olarak tanımlanmaktadır. Böylece oluşan kurum kültürü kurumda çalışan herkesin yaşam biçimi haline dönüşmektedir.

5) ÖNCE İNSAN ANLAYIŞI VE BİREY KALİTESİ: Kurumumuz insanı merkeze koymak ve onun etrafında gelişimi sağlamayı hedeflemektedir. İnsanı dışlayan hiç bir kurumun başarılı olamayacağını bilen, eğitimin öznesi olan öğrenciyi ve onun gelişimini yakından takip eden veliyi her durumda “ÖNCE İNSAN” anlayışıyla desteklemeyi son derece önemli kabul etmektedir.

6) SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ PERFORMANSINI GELİŞTİRME: Süreç performansını geliştirmede temel amaç, işlem basamaklarını azaltarak,
hizmet üretmeyi gerçekleştirmek ve süreç bazında işlemlerdeki hataları ortadan kaldırarak sıfır hataya ulaşmaktır. Bu anlayışta süreçler sürekli sorgulanmakta, tanımlanmakta, değişkenlik ölçülmekte, değişkenliğin normal olup olmadığı saptanmakta ve gerektiğinde düzeltici işlemler uygulanarak süreç geliştirilmektedir. Böylece sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir yönetim anlayışını sisteme hakim kılarak sıfır hatalı hizmeti gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.
Tüm süreçlerde öğrencimiz ve velimizin de sürece destek vermesi önemli bir adım olarak görülür.


 a02                  a05                      morpakampus                          eba logo