Rehberlik

page

ErenlerGüneş

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı; kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip,rasyonel hedefler koyabilen, çevresine duyarlı, mutlu ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yazdır

Amaç ve İlkeler


 

AMAÇLARIMIZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak yaşadıkları güçlükleri problematik hale gelmeden müdahale etmeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte kendini gerçekleştiren, güçlü iletişim becerilerine sahip, rasyonel hedefler koyabilen, çevresine duyarlı, mutlu ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramında kendini gerçekleştirme piramidin en üstünde yer almaktadır. Piramidin alt basamaklarında bulunan fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, değer görme ihtiyacı tamamlandıktan sonra birey kendisini gerçekleştirmiş olur. Bu kurama atıfla bireyin kendini tanıması ve gerçekleştirmesi rehberlik hizmetlerinde merkezi rol oynar. 

Rehberlik hizmetleri “önleyici-müdahale edici” ve “krize yönelik” olmak üzere iki ayrı yöntemle yürütülmektedir. Önleyici-müdahale edici yöntemde öğrenci gözlemlenir ve yaşanması muhtemel sorunlar tespit edilir. Rehberlik Birimi tespit edilen sorunu bertaraf etmek için öğrenci ve veli ile mutat görüşmeler planlar. Krize yönelik yöntem ise öngörülemeyen ve beklenmedik bir durum karşısında devreye girer. Her iki yöntemde de aile işbirliğini içine alan “ortak rehberlik anlayışı” Rehberlik Birimimiz için mühimdir. Byron Norton “Her çocuk kendi içinde iyileşme potansiyeli barındırır” der. Bu hipotezden yola çıkarak çocukların bu gücüne inanıyor ve iyileşme serüvenlerine destek oluyoruz. 

 


 

İLKELERİMİZ

1. Her birey değerli bir varlıktır ve onun gelişmesine fırsat verilmelidir.

2. Her birey seçme ve karar verme özgürlüğüne sahiptir. 

3. Rehberlik Hizmetlerinin yönetilmesinde gizlilik esastır.

4. Rehberlik Hizmetlerinde bireysel farklara saygı duyulmalıdır. 

5. Rehberlik Hizmetleri profesyonel bir yardım sürecidir. 

6. Rehberlik Hizmetleri bireye ve topluma karşı sorumludur. ( Rehberliğin amacı bireyin topluma dinamik bir uyum gösterebilmesi için gerekli duyarlılığı ve beceriyi kazanmasına yardım etmektir.)

7. Rehberlik Hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. (Eğitimin, öğretim ve yönetim gibi geleneksel iki işlevinin yanında gelişmekte olan rehberlik hizmetleri üçüncü temel ayağını oluşturmaktadır. Rehberlik hizmetleri yürütülürken eğitimin diğer fonksiyonları ile ahenk içerisinde olmasına dikkat edilmelidir. )

8. Rehberlik Hizmetlerinin yürütülmesinde gönüllülük esastır. (Rehberlik hizmetleri veli ya da öğretmenin talebi ve öğrencinin katılma arzusu neticesinde sunulan bir yardımdır.)

 


 

 

 a02                  a05                      morpakampus                          eba logo