Hakkımızda

blog

ErenlerGüneş

MİSYONUMUZ, DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ÜSTÜN NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR.
Öğrencilerimizi zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve ruhsal yönden geliştiriyoruz.
Böylece onlara geleceğin bilim insanları, sanatçıları, yazarları, liderleri, sporcuları ve mucitleri olma yolunu açıyoruz.

Yazdır

Eğitim Politikamız

Egitim Politikamz 630 x 249 Pixels

Hedefimiz

Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak, öğrencilerin;
• Manevi değerlerine gönülden bağlı,
• Kişisel yeteneklerini tamamen tanımalarını sağlayan,
• Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden başlayarak hayat boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,
• Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
• Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,
• Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,
• Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
• Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,
• Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,
• “Kalbi birlik,ruhi ahenk” ifadesini kendine ilke edinmiş,
• Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 a02                  a05                      morpakampus                          eba logo